Archive for January, 2014

  • В България е голяма рядкост спортистите да бъдат и еталони за благотворителност. Мнозина от децата в различните спортове израстват с имената на своите идоли, които коват успехи на спортната площадка.... 0

    ГОЛЕМИ спортисти с ГОЛЕМИ сърца

    В България е голяма рядкост спортистите да бъдат и еталони за благотворителност. Мнозина от децата в различните спортове израстват с имената на своите идоли, които коват успехи на спортната площадка....

    Continue Reading